czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyGalerieKontaktMapa stronyInformacje Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Zakończone

Dostawa urządzenia monitorowania i analizy sieci dla SR dla Łodzi-Śródmiescia w Łodzi 11-12-2018

Dostawa urządzenia monitorowania i analizy sieci dla Sdąu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Więcej
Dostawa systemu SWOR dla Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 11-12-2018

Dostawa systemu SWOR dla Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Więcej
Dostawa wokand elektronicznych 11-12-2018

Dostawa wokand elektronicznych dla sądów apelacji łódzkiej

Więcej
Dostawa wokand elektronicznych - UNIEWAŻNIONO 11-12-2018

Dostawa wokand elektronicznych dla sądów apelacji łódzkiej

Więcej
Usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi 11-12-2018

Usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64.

Więcej
Dostawa macierzy dla sądów apelacji łódzkiej 11-12-2018

Dostawa macierzy dla sądów apelacji łódzkiej

Więcej
Zakup systemu backupu danych 11-12-2018

Zakup systemu backupu danych

Więcej
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia wraz z usługą sprzątania 11-12-2018

Usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku i działki zlokalizowanych w Łodzi przy al. Kościuszki 65 wraz z usługą utrzymania czystości wokół posesji.

Więcej
Dostawa serwerów dla sądów apelacji łódzkiej 11-12-2018

Dostawa serwerów dla sądów apelacji łódzkiej

Termin składania ofert: 10 lipca 2018 roku

Więcej
Dostawa komputerów, laptopów i monitorów dla sądów apelacji łódzkiej 11-12-2018

Dostawa komputerów, laptopów i monitorów dla sądów apelacji łódzkiej.

Więcej
Dostawa drukarek dla sądów apelacji łódzkiej 11-12-2018

Dostawa drukarek dla sądów apelacji łódzkiej.

Więcej
Zakup materiałów biurowych dla sądów apelacji łódzkiej 11-12-2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych dla sądów apelacji łódzkiej.

Więcej
Nr sprawy: G.XIII.2310-180/13 02-01-2014

Aktualizacja baz programów:

- LEX OMEGA wraz z dodatkowymi modułami – zainstalowanymi w sieci Sądu Apelacyjnego w Łodzi,

- Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej
Zakup macierzy dyskowych dla sądów apelacji łódzkiej 07-03-2018

Zakup macierzy dyskowych dla sądów apelacji łódzkiej

Więcej
Nr sprawy: G.XIII.2310-181/13 02-01-2014

Usługa rozszerzenia funkcjonalności programu informacji legislacyjnej LEX o LEX Nawigator – moduł Postępowanie Cywilne i moduł Postępowanie Karne, dla wszystkich sądów apelacji łódzkiej

Więcej
Zakup skanerów i niszczarek dla sądów apelacji łódzkiej 07-03-2018

Zakup skanerów i niszczarek dla sądów apelacji łódzkiej

Więcej
Nr sprawy: G.XIII.2310-168/13 02-01-2014

Aktualizacja systemu SmartDoc w sądach obszaru Apelacji Łódzkiej wraz z wdrożeniem obejmującym przeniesienie danych ze starej wersji do nowej.

Więcej
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku przy Al. Kościuszki 65 w Łodzi 11-08-2015

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku przy Al. Kościuszki 65 w Łodzi

Więcej
Dostawa przełączników sieciowych 07-08-2017

Dostawa przełączników sieciowych dla sądów apelacji łódzkiej.

Więcej
Zakup serwerów dla sądów apelacji łódzkiej 07-03-2018

Zakup serwerów dla sądów apelacji łódzkiej.

Więcej
Nr sprawy: G.XIII.2310-177/13 02-01-2014

Kontynuacja projektu: "Wdrozenie telefonii IP w sądach w obszarze apelacji łódzkiej."

Więcej
Dostawa energii cieplnej do budynku przy Al. Kościuszki 65 w Łodzi 31-03-2015

Dostawa energii cieplnej do budynku przy Al. Kościuszki 65 w Łodzi

Więcej
Usługa całodobowej ochrony fizycznej 07-08-2017

Usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku i działki zlokalizowanych w Łodzi przy Al. Kościuszki 65.

Więcej
Zakup przełączników sieciowych dla sądów apelacji łódzkiej 07-03-2018

Zakup przełączników sieciowych dla sądów apelacji łódzkiej.

Więcej
Zamówienie uzupełniajace do zamówienia G.XIII.2310-123/13 02-01-2014

Zamówienie uzupełniajace na dostawę 25 sztuk przełączników sieciowych typu 48 F1

Więcej
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - Al. Kościuszki 65 02-02-2015

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - Al. Kościuszki 65 - postępowanie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a

Więcej
Dostawa terminali telefonicznych do SA w Łodzi 07-08-2017

Dostawa terminali telefonicznych do Sądu Apelaycjego w Łodzi.

Więcej
Zakup komputerów, laptopów i monitorów dla sądów apelacji łódzkiej 07-03-2018

Zakup komputerów, laptopów i monitorów dla sądów apelacji łódzkiej.

Więcej
Organizacja Konferencji Szkoleniowej Sędziów w dniach 2-5 czerwca 2014 roku. 02-01-2014

Zapewnienie bazy noclegowo szkoleniowej celem przeprowadzenia konferencji Sędziów Sądów Apelacyjnych w Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu, organizowanej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w dniach 2 – 5 czerwca 2014 roku

Więcej
Dostawa monitorów oraz przełaczników sieciowych 02-02-2015

Zamówienie uzupełniające do zamówienia G.XIII.2310-ZP/14

Więcej
Utrzymanie czystości w obiekcie przy ul. Narutowicza 64 07-08-2017

Usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64.

Więcej
Zakup urządzeń drukujących dla sądów apelacji łódzkiej 07-03-2018

Zakup urządzeń drukujących dla sądów apelacji łódzkiej.

Termin składania ofert: 16.11.2017 r.

Więcej
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Łodzi 14-11-2013

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Więcej
Telefonia IP 30-06-2014

Usługa rekonfiguracji telefonii IP w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi

Więcej
Dostawa serwera dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi 02-02-2015

Zamówienie uzupełniające do zamówienia G.XIII.2310-128/14

Więcej
Wybór Licensing Solution Providers (LSP) 07-08-2017

Wybór Licensing Solution Providers (LSP) - odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft i usług stowarzyszonych dla jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji łódzkiej.

Więcej
Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Narutowicza 64 22-11-2017

Usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądzie Okręgowym w Łodzi przy ul. Narutowicza 64

Więcej
Dostawa dwóch dysków do macierzy dyskowej 20-08-2013

Dostawa dwóch dysków do macierzy dyskowej

Więcej
Utrzymanie czystości w obiekcie przy ul. Narutowicza 64 14-11-2013

Usługa polegajaca na utrzymaniu czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64

Więcej
Grupowe ubezpieczenie pracowników 05-06-2014

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Więcej
Zakup terminali telefonicznych 02-02-2015

Zakup terminali telefonicznych dla sądów apelacji łódzkiej

Więcej
Nr sprawy: G.XIII.2310-187/15 02-12-2015

Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Więcej
Usługa ochrony osób i mienia, obsługi portierni 07-08-2017

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa obsługi portierni w budynku Sądu Apelacyjnego w Łodzi i Sądu Okręgowego w Łodzi.

Więcej
Dostawa sprzętu informatycznego 12-11-2012

Dostawa sprzętu informatycznego

Więcej
Dostawa aktualizacji baz programów 22-03-2013

1. LEX OMEGA oraz baz modułów Komentarze i Prawo Europejskie oraz modułu Czsopisma
2. Serwis Prawa Pracy i Ubezp. Społ.

Więcej
Dostawa drukarek 22-03-2013

Dostawa drukarek do drukowania napisów na okładkach spraw sądowych

Więcej
Dostawa sprzętu informatycznego 14-11-2013

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Więcej
Nr sprawy: G.XIII.2310-2/14 18-02-2014

Usługa wsparcia we wdrożeniu systemu ZSRK

Więcej
Usługa wsparcia systemu ZSRK - zamówienie uzupełniajace 02-09-2014

Usługa wsparcia systemu ZSRK - zamówienie uzupełniajace

Więcej
Dostawa serwerów dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi 26-11-2014

Dostawa serwerów na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 2014 roku

Więcej
Usługa sprzątania budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi. 09-10-2015

Utrzymanie czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64.

Więcej
Usługa sprzątania obiektu sądu przy ul. Narutowicza 64 w Łodzi 27-10-2015

 

usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 64.

 

Więcej
Nr sprawy: G.XIII.2310-186/15 31-01-2017

Dostawa zestawów wirtualizacyjnych dla sądów apelacji łódzkiej

Więcej
Zakup wokand elektronicznych dla sądów apelacji łódzkiej 07-03-2018

Zakup wokand elektronicznych dla sądów apelacji łódzkiej.

Więcej
Przebudowa budynku przy Al. Kościuszki 65 - UNIEWAŻNIONO 09-09-2020

Przebudowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy Al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu podziemnego łącznie z kompleksową termomodernizacją. - UNIEWAŻNIONO

Więcej
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi