czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyGalerieKontaktMapa stronyInformacje Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
strona główna»przedmiot działalności
drukuj stronę

Przedmiot działalności

Do zakresu właściwości funkcjonalnej Sądu Apelacyjnego należy:

 • rozpoznawanie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji w sprawach:

z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego - przez I Wydział Cywilny;
z zakresu prawa karnego – przez II Wydział Karny;
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

 • rozpoznawanie w I instancji spraw dyscyplinarnych sędziów przez Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny;
 • sprawowanie nadzoru - przez IV Wydział Wizytacji - nad działalnością administracyjną sądów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1564 ze zm.);
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 69 ze zm.);
 • sprawowanie nadzoru nad komornikami sądowymi w zakresie ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.).

Sąd Apelacyjny w Łodzi organizacyjnie działa w oparciu o:

 • ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483, sprost. Dz. U z 2001 r. Nr 28, poz. 319);
 • ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 ze zm.);
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. M.S. Nr 5, poz. 22 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 69 ze zm.);
 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

 

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Przemysław Stalski 20-05-2016 Przemysław Stalski 20-05-2016
Historia zmian
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi