czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyGalerieKontaktMapa stronyInformacje Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
strona główna»aktualności»komunikat sądu apelacyjnego w Łodzi
drukuj stronę

Komunikat Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Komunikat Sądu Apelacyjnego w Łodzi

w sprawie wyroku z dnia 5 lutego 2020 roku, sygn. akt: II AKa 315/19

dotyczącego oskarżonego S. V.

wydanego w wyniku rozpoznania apelacji wniesionych przez obrońcę, prokuratora i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 lutego 2019 roku, sygn. akt: II K 26/18.

 

W związku z wyrokiem jaki zapadł w dniu 5 lutego 2020 roku w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, dotyczącym oskarżonego S. V., wobec powszechnego zainteresowania przedmiotem sprawy opinii publicznej i szeregu relacji i dyskusji w mediach, należy podać kilka faktów i okoliczności związanych z przypisanym oskarżonemu przestępstwem.

Sprawa rozpoznawana była w tutejszym sądzie na skutek wniesienia środków odwoławczych przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego i obrońcę od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu. Sąd ten skazał oskarżonego S. V. na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione na szkodę małoletniego pokrzywdzonego. Sprawa miała charakter trudny i skomplikowany, a ponadto nie jest możliwym podanie do publicznej wiadomości wszystkich faktów, bowiem postępowanie zarówno przez sądem I instancji, jak i postępowanie odwoławcze toczyło się z wyłączeniem jawności. Po wielogodzinnej naradzie pięcioosobowy, zawodowy skład sądu orzekł wobec oskarżonego karę 15 lat pozbawienia wolności oraz uwzględniając częściowo apelację prokuratora i w całości apelację pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej, orzekł od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej kwotę 100.000 złotych tytułem zadośćuczynienia. W części jawnej rozprawy sądowej ogłoszono wyrok oraz podano motywy zapadłego rozstrzygnięcia ograniczając się jedynie do tych okoliczności, które nie dotyczyły faktów objętych wyłączeniem zasady jawności. Ta część była rejestrowana przez licznych przedstawicieli mediów obecnych na sali sądowej i relacjonujących przebieg rozprawy. Niestety część z ujawnianych później relacji oraz wygłaszane opinie nie oddały w sposób obiektywny przebiegu rozprawy. Sędzia referent wskazał, iż w ocenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi należało skoncentrować się na trzech płaszczyznach: sprawstwie, ocenie prawnokarnej zachowania oskarżonego oraz wymiarze kary. Nie wchodząc w szczegóły sprawy z racji wyłączonej jawności oceniono, że oskarżony S. V. jest sprawcą przypisanego mu przestępstwa. Uznano, że dowody zgromadzone w sprawie, przy czym istotne znaczenie miały tu opinie biegłych medyków sądowych oraz protokół sekcji zwłok wskazują, iż powodem śmierci małoletniego pokrzywdzonego było uderzenie w głowę w następstwie, którego powstał krwiak powodujący jego śmierć. Mając powyższe na uwadze i analizując inne dowody sąd uznał, iż w takiej sytuacji faktycznej w świetle obowiązującego prawa brak było podstaw do przypisania  oskarżonemu, czego domagał się prokurator, popełnienia zbrodni zabójstwa nawet przy przyjęciu tzw. zamiaru ewentualnego. Zachowanie oskarżonego należało ocenić natomiast jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym, wypełniające także zarazem znamiona pozostałych przypisanych mu przestępstw, w tym przestępstwa zgwałcenia. Za powyższe przestępstwa orzec można było karę w rozmiarze pozbawienia wolności od 5 do 15 lat jeśli chodzi o sankcję podstawową lub karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Te dwie ostatnie kary mają charakter nadzwyczajny, zastąpiły w Kodeksie Karnym karę śmierci. W orzecznictwie oraz literaturze prawniczej karze 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotniego pozbawienia wolności przypisuje się charakter wyjątkowy. Kary te, powinny być wymierzane jedynie wtedy, gdy niewystarczające jest orzeczenie kary 15 lat pozbawienia wolności i czyni się to w stosunku do sprawców zdemoralizowanych, nierokujących poprawy w długim okresie czasu. Nadto w sprawie musi nastąpić nagromadzenie okoliczności obciążających i brak okoliczności łagodzących. Przewodniczący składu wskazał, iż w przedmiotowej sprawie tak nie było i podał okoliczności na to wskazujące. Niestety w relacjach medialnych pokazano tylko fragment jego wypowiedzi, która spotkała się z powszechną krytyką, a nawet wywołała oburzenie. Jest to krytyka niezasłużona, bowiem w przedmiotowej sprawie w ocenie sądu brak było podstaw do orzeczenia kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Szczegółowe uzasadnienie podane zostanie po jego sporządzeniu na piśmie, bowiem wiadomym już jest, iż oskarżyciel publiczny wniesie o jego sporządzenie i Prokurator Generalny zapowiedział wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego. Wydany wyrok będzie więc przedmiotem ponownej weryfikacji.

Należy także podnieść, iż Sąd Apelacyjny w Łodzi, widząc reakcje społeczeństwa oraz mediów podjął decyzję, iż w przedmiotowej sprawie Rzecznik Prasowy Sądu Apelacyjnego w Łodzi udzieli wywiadu przedstawicielom Telewizji Polskiej. Wywiad ten zarejestrowano w dniu 6 lutego 2020 roku i udzielono odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniając powody zapadłego rozstrzygnięcia. Niestety wywiadu nie zaprezentowano opinii publicznej. Jedynie nieznaczący fragment wykorzystano w emitowanym przez telewizję publiczną programie Kasta. Telewizja Polska zobowiązała się ustnie do udostępnienia tutejszemu sądowi całości przeprowadzonego wywiadu. Niestety to nie nastąpiło, w związku z czym wystąpiliśmy do Dyrektora TVP Oddział w Łodzi o nadesłanie nam tego nagrania w formie wiadomości elektronicznej, wskazując, iż naszym zamiarem  jest jego upublicznienie na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą prośbę, co spowodowało konieczność wydania komunikatu.

 

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Przemysław Stalski 11-02-2020 Przemysław Stalski 11-02-2020
Historia zmian
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi