czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
strona główna»aktualności»internetowy portal orzeczeń
drukuj stronę

Internetowy Portal Orzeczeń

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi nr 30/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku został utworzony w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi – zwany dalej Portalem Orzeczeń, który dostępny jest od dnia 13 sierpnia 2012 roku.
W Portalu Orzeczeń od dnia 13 sierpnia 2012 roku są publikowane orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, z wyjątkiem orzeczeń kończących postępowanie w danej instancji, wydanych w sprawach dotyczących:
1) rozwodu i separacji;
2) ubezwłasnowolnienia;
3) lustracji;
4) rent;
5) przestępstw przeciwko wolności seksualnej;
6) wydania wyroku łącznego;
7) wznowienia postępowania;
8) postępowania wykonawczego w sprawach karnych (AKzw);
9) zastosowania prawa łaski;
10) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, kosztów postępowania sądowego, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.
Ze względu na doniosły problem prawny lub wywołujący zainteresowanie społeczne w Portalu Orzeczeń są publikowane również orzeczenia należące do powyższych kategorii, jeżeli sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału uzna za celowe opublikowanie takiego orzeczenia.
Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia zapadłe w sprawach nie wymienionych w powyższym katalogu, w toku których wyłączona została jawność.

Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem:

http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Przemysław Stalski 04-09-2012 Przemysław Stalski 04-09-2012
Historia zmian
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi