czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Oświadczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi

W związku z publikacją materiału wyemitowanego w dniu 3 sierpnia 2018 r. w programie „Wiadomości” TVP oraz materiałem opublikowanym na stronie TVP INFO pt. „Łódzki sąd rodzinny” informuję, że procedura opiniowania kandydata na wolne stanowisko sędziowskie obejmuje trzy etapy. W pierwszym praca kandydata oceniana jest w pisemnej, szczegółowej ocenie sporządzanej przez sędziego wizytatora. Następnie kandydat opiniowany jest przez Kolegium Sądu Apelacyjnego i Zebranie Przedstawicieli Sędziów Apelacji. W związku z przebiegiem procedury opiniowania kandydatów do Sądu Okręgowego w Łodzi, którzy zgłosili swoje kandydatury na 18 wolnych stanowisk sędziowskich w tym Sądzie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018r. (MP z 16.03.2018r. poz.292) wyjaśniam, że pomiędzy sędziami wizytatorami sporządzającymi szczegółowe pisemne oceny kandydatów, jak i członkami Kolegium Sądu Apelacyjnego a kandydatami na wolne stanowiska sędziowskie nie zachodziły więzy pokrewieństwa, powinowactwa, ani inne okoliczności faktyczne mogące budzić wątpliwości, co do bezstronności w procesie opiniowania.Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej w dniu 26 czerwca 2018 r., na którym opiniowano kandydatury na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Łodzi wśród 74 obecnych członków Zgromadzenia obecni byli małżonkowie dwójki sędziów – kandydatów, wymienionych w materiale wyemitowanym przez „Wiadomości” TVP, będący członkami Zgromadzenia.Sędziowie ci zgodnie z przepisem art. 58 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23) nie mogli brać udziału w opiniowaniu. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisem art. 33 § 5 oraz art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych głosowanie w sprawie opinii o kandydatach na stanowiska sędziów sądów okręgowych działających na obszarze apelacji jest tajne. Nie ma zatem możliwości sprawdzenia, czy i w jaki sposób głosowali w poszczególnych kwestiach sędziowie biorący udział w głosowaniu. Jednak na ogólną liczbę 74 obecnych na zebraniu członków Zgromadzenia w głosowaniach w stosunku do kandydatur sędziów wymienionych w wyemitowanym materiale wzięły udział po 72 osoby, co daje podstawy do przypuszczenia, że małżonkowie sędziów opiniowanych nie wzięli udziału w głosowaniu. Opiniowana dwójka kandydatów, których małżonkowie są członkami Zgromadzenia otrzymała poparcie na poziomie 29 i 22 głosów.Protokół z przebiegu tego zebrania sporządzała Pani sędzia Anna Anduła-Dzikowska, przy czym przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych nie zawierają żadnych ograniczeń, czy zakazów w kwestii sporządzania protokołu zebrania przez osobę, której np. krewny, powinowaty czy małżonek jest kandydatem do pełnienia urzędu sędziego. Komplet materiałów zgromadzonych w wyżej wymienionej procedurze jest przedstawiany Krajowej Radzie Sądownictwa, dla której sporządzone opinie nie są wiążące i która po ich rozpatrzeniu przedstawia wybranych przez siebie kandydatów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w sądzie okręgowym.

 

  Prezes Sądu Apelacyjnego
w Łodzi
Tomasz Szabelski

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 08-08-2018 Przemysław Stalski 08-08-2018
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi