czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi - SSA Sławomir Lerman

Sekretariat Prezesa
Pok. 251 II piętro
Tel.: 42 68 50 631
Fax: 42 20 91 172
e-mail: administracja@lodz.sa.gov.pl

Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi przyjmuje interesantów:

 • we wtorki w godzinach do 14:00 do 15:00

Kompetencje Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316) oraz ustalony zakres czynności, zgodnie z którym Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

 1. Zastępuje Prezesa Sądu.
 2. Nadzoruje i kontorluje pracę Przewodniczącego II Wydziału Karnego. 
 3. Przewodniczy IV Wydziałowi Wizytacji.
 4. Nadzoruje i kontroluje merytoryczną działalność sędziów wizytatorów.
 5. Odpowiada za ochronę infromacji niejawnych.
 6. Koordynuje sprawy związane z dostępem do informacji publicznej.
 7. Podejmuje decyzje z zakresu działalności Oddziału Kadr - za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Prezesa.
 8. Sprawuje nadzór nad tokiem postępowań dyscyplinarnych.
 9. Przedstawia Prezesowi zamierzenia w przedmiocie podjęcia istostnych decyzji.
 10. Wykonuje inne zlecone przez Prezesa czynności.

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 06-11-2015 Przemysław Stalski 07-03-2018
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi