czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi


W skład Kolegium wchodzi pięciu członków, wybieranych przez zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z Prezesa Sądu Apelacyjnego. Przewodniczącym Kolegium Sądu Apelacyjnego jest Prezes Sądu Apelacyjnego, a w razie jego nieobecności - najstarszy służbą członek Kolegium. Kadencja Kolegium trwa trzy lata.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
• na wniosek prezesa Sądu Apelacyjnego wyraża opinię o projekcie podziału czynności w Sądzie Apelacyjnym, zasad zastępstw sędziów, a także zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom,
• przedstawia Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Sądu Apelacyjnego opinię o kandydatach na stanowiska sędziów,
• wyraża opinię o kandydacie na wiceprezesa Sądu Apelacyjnego,
• wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji rzecznika prasowego,
• rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
• rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Prezesa Sądu Apelacyjnego, odmawiającego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,
• wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,
• wyraża opinię w innych sprawach osobowych dotyczących sędziów,
• wyraża opinię o projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 178 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2062 ze zm.),
• wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
• wyraża zgodę na delegowanie sędziego sądu okręgowego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego,
• wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.

 

Skład Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Przewodniczący:

Prezes SA Tomasz Szabelski

Członkowie:

1. SSA Marian Baliński
2. SSA Anna Cesarz
3. SSA Lucyna Guderska
4. SSA Dorota Ochalska - Gola
5. SSA Anna Szczepaniak - Cicha

 

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 06-11-2015 Przemysław Stalski 26-01-2017
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi