czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyGalerieKontaktMapa stronyInformacje Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Skargi i wnioski

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

  • ustawa z dnia 21 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. Nr 133, t.j. ze zm) oraz
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących sądów powszechnych (Dz. U. z 2012, poz. 524).

 

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych - Rozdział 5a - tryb rozpoznawania skarg i wniosków

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności sądów okręgowych w obszarze działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi, jak rownież rozpatruje  skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi rozptruje także skargi dotyczące działalności prezesów sądów okręgowych w obszarze działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi jest Krajowa Rada Sądownictwa

(ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, e-mail: biuro@krs.gov.pl).

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi wskazał do przyjmowania skarg i wniosków w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi Wydział IV Wizytacji.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

        1. na piśmie: 

        2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@lodz.sa.gov.pl

        3. faxem na numer 042 20 91 172

        4. za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP

        5. w formie ustnej do protokołu.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 25-11-2016 Przemysław Stalski 25-11-2016
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi