czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Likwidacja Kasy Sądu

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2015 roku Nr 6/2015, z dniem 17 sierpnia 2015 roku zostanie zlikwidowana Kasa Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Zgodnie z umową z dnia 7 sierpnia 2015 roku Nr 46/2015 zawartą pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Łodzi a Pocztą Polską S.A. na prowadzenie zastępczej obsługi kasowej na przyjmowanie wpłat na rzecz Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wpłat można dokonywać
w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Numery rachunków bankowych dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na które odpowiednio należy dokonywać wpłat:

  1. Z tytułu opłat sądowych w sprawach cywilnych i karnych (dochody budżetowe):

           51 1010 1371 0004 5922 3100 0000

           Narodowy Bank Polski
           Oddział Okręgowy
           w Łodzi

  1. Z tytułu zaliczek na koszty postępowania sądowego (biegłych, tłumaczy):

           88 1010 1371 0004 5913 9800 0000

           Narodowy Bank Polski
           Oddział Okręgowy
           w Łodzi

  1. Z tytułu poręczeń majątkowych oraz wadium (sumy na zlecenie):

           85 1130 1017 0021 1001 4190 0004

           Bank Gospodarstwa Krajowego
           Oddział w Łodzi

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 13-08-2015 Przemysław Stalski 13-08-2015
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi