czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyGalerieKontaktMapa stronyInformacje Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Oddział Kadr

Oddział Kadr

Przyjęcia interesantów:
8:30 - 17:30  poniedziałek 
8:00 - 15:00  wtorek - piątek

Kierownik Oddziału - Agnieszka Ertman Pok. 238 II piętro
Tel.: 42 68 50 634
Fax: 42 20 91 172
e-mail: kadry@lodz.sa.gov.pl

Oddział Kadr
Pok. 240 II piętro
Tel.: 42 68 50 635
Fax: 42 20 91 172
e-mail: kadry@lodz.sa.gov.pl


Do zakresu jego działalności Oddziału Kadr należy m.in.:

 • prowadzenie spraw etatowych i osobowych sędziów, asystentów sędziego, urzędników i innych pracowników Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z powołaniem na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego,
 • prowadzenie wykazów służbowych dla sędziów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem spoczynku sędziów oraz członków ich rodzin pobierających uposażenia rodzinne,
 • przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczek mieszkaniowych sędziów oraz zawieranie umów pożyczek,
 • sporządzanie projektów ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądu apelacyjnego oraz ocen okresowych asystentów sędziów,
 • nabór w drodze konkursu kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko asystenta sędziego (podstawa prawna: art.155 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - j.t. Dz.U.2013, poz. 427 ze zm., rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego - Dz.U.2013, poz. 1228),
 • nabór w drodze konkursu kandydatów do przyjęcia na staż urzędniczy (podstawa prawna: art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury – j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 ze zmianami, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze - Dz. U. Nr 21, poz. 129 ze zm.),
 • nadzór nad podziałem i wykorzystaniem etatów w jednostkach podległych,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych i etatowych,
 • obsługa biurowa sekretariatu Sądu Dyscyplinarnego i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,
 • wykonywanie niektórych innych zadań i czynności związanych z realizacją ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192), w zakresie kompetencji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w tym m.in. dot.:
   
  • powoływania prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych,
  • powoływania sędziów wizytatorów sądu apelacyjnego i sądów okręgowych,
  • powiadamiania Ministra Sprawiedliwości o zwolnionych stanowiskach sędziego, referendarza sądowego, asystenta sędziego w sądzie apelacyjnym, w sądach okręgowych i rejonowych,       
  • przygotowywania dokumentów związanych z powołaniem na stanowisko sędziego sądu okręgowego,
  • mianowania i rozwiązywania stosunku pracy z referendarzami sądowymi,
  • delegowania sędziów jednostek podległych,
  • delegowania referendarzy sądowych.

Oddział podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu Apelacyjnego.

 

 

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 13-08-2012 Przemysław Stalski 13-11-2014
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi