czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi - Michał  Markiewicz

Sekretariat Dyrektora
Pok. 346 III piętro
Tel.: 42 68 50 661, 42 68 50 662
Fax: 42 20 91 171
e-mail:
dyrektor@lodz.sa.gov.pl

Wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem sądów na obszarze Apelacji oraz sprawuje kontrolę gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez te sądy.

  • Opracowuje projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów w obszarze Apelacji na podstawie projektów przygotowanych przez dyrektorów sądów okręgowych, prezesów sądów rejonowych lub kierowników finansowych sądów rejonowych w razie ich powołania, według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. Projekty planów finansowych przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości,
  • Wykonuje budżet Sądu na obszarze Apelacji,
  • Kieruje gospodarką finansową Sądu Apelacyjnego,
  • Dyrektor podlega służbowo Prezesowi Sądu, a w zakresie zadań i kompetencji dysponowania budżetem, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa sądów na obszarze Apelacji łódzkiej oraz sprawowania kontroli gospodarki finansowej tych sądów bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.  

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 22-08-2012 Przemysław Stalski 13-11-2014
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi