czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, opracowało Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Z lektury publikacji dowiadujemy się m.in., jak postępować w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, jakie powinny być pierwsze działania i jakie są podstawowe uprawnienia osoby wobec, której stosowana jest przemoc, w postępowaniu cywilnym, karnym, rodzinnym. W Informatorze zawarto również informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty oraz dotyczące uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Poza tym publikacja zawiera cały szereg przydatnych wzorów podstawowych pism, pomocnych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Przy okazji wydania Informatora został również wznowiony nakład opracowanej w 2011 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Komendę Główną Policji – ulotki pt.: Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która zawiera zestaw jej podstawowych praw oraz wykaz placówek pomocowych, do których może się ona zwrócić po pomoc prawną i psychologiczną.
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, służby, podmioty, instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie mogą poszerzyć swoją wiedzę o Informatorze wchodząc na link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której został on umieszczony wraz szeregiem materiałów do pobrania i wykorzystania.

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 06-02-2013 Przemysław Stalski 06-02-2013
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi