czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Przebudowa budynku przy Al. Kościuszki 65

Przebudowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy Al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu podziemnego łącznie z kompleksową termomodernizacją współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy al. Kościuszki 65” POIS.01.03.01-00-0171/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

PLIKI DO POBRANIA

Dokumentacja techniczna:

- Projekt budowlany (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ)

 • PB cz. 1
 • PB cz. 2
 • PB cz. 3
 • PB zamienny

- Wielobranżowy Projekt Wykonawczy (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPZ)

 • PW Architektura
 • PW Konstrukcja
 • Zagadnienia ppoż zieleń drogi
 • Przedmiary robót, kosztorysy nakładcze i STWiOR
 • PBW Przebudowa sieci ciepło
 • PW Elektryka, sieci strukturalne
 • PW Elektryka - systemy ochrony, ssp, pa, audio
 • PW Instalacje wentylacji mech
 • PW Instalacje wod-kan i co

- ZESTAWIENIE TOMÓW PB I PW

- Inwentaryzacja rysunkowo–pomiarowa stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Kościuszki 65 w Łodzi (ZAŁĄCZNIK NR 3 do OPZ)

- Dokumentacja konserwatorska (ZAŁĄCZNIK NR 4 do OPZ)

- Decyzje i dokumenty formalne (ZAŁĄCZNIK N4 5 do OPZ)

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Katarzyna Gadawska 12-03-2018 Katarzyna Gadawska 12-03-2018
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi