czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Przedmiot działalności

Do zakresu właściwości funkcjonalnej Sądu Apelacyjnego należy:

 • rozpoznawanie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji w sprawach:

z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego - przez I Wydział Cywilny;
z zakresu prawa karnego – przez II Wydział Karny;
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

 • rozpoznawanie w I instancji spraw dyscyplinarnych sędziów przez Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny;
 • sprawowanie nadzoru - przez IV Wydział Wizytacji - nad działalnością administracyjną sądów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187, poz. 1564 ze zm.);
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz. U. nr 42 poz. 188);
 • sprawowanie nadzoru nad komornikami sądowymi w zakresie ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.).

Sąd Apelacyjny w Łodzi organizacyjnie działa w oparciu o:

 • ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483, sprost. Dz.U z 2001 r. Nr 28, poz. 319);
 • ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm. );
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249);
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. M.S. Nr 5, poz. 22 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. Nr 187 poz. 1564 ze zm.);
 • ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104).

 

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 29-08-2012 Przemysław Stalski 12-09-2012
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi