czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651), od 1 maja 2008 r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:

http://epuap.gov.pl/wps/portal

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Apelacyjnego w Łodzi niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:

  •  konta użytkownika na platformie ePUAP
  •  kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Formularz ogólny pisma/wniosku/pozwu dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu „Katalog usług” (konieczne jest odszukanie odpowiedniego formularza udostępnionego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi).
Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych, o których mowa poniżej.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766), akceptowanymi przez Sąd Apelacyjny w Łodzi formatami elektronicznymi są:

  • .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat,
  • .jpg, .gif, .tif (.tiff),
  • .png, .svg, .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .rar.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 29-08-2012 Przemysław Stalski 29-08-2012
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi