Sąd Apelacyjny W Łodzi

strona główna»zamówienia publiczne»aktualne»usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Nr referencyjny: G.XIII.2310-116/17
Ogłoszenie z dnia: 17-01-2018

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Przebudowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy Al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu podziemnego łącznie z kompleksową  termomodernizacją” (http://www.lodz.sa.gov.pl/przebudowabudynkuprzyalkosciuszki65.html)

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w projekcie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy al. Kościuszki 65” POIS.01.03.01-00-0171/16.

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Katarzyna Gadawska 17-01-2018 Katarzyna Gadawska 19-01-2018
Historia zmian