Sąd Apelacyjny W Łodzi

strona główna»zamówienia publiczne»aktualne»przebudowa budynku przy al. kościuszki 65 - uniewaŻniono

Przebudowa budynku przy Al. Kościuszki 65 - UNIEWAŻNIONO

Nr referencyjny: G.XIII.2310-116/17
Ogłoszenie z dnia: 07-08-2017

Przebudowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy Al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu podziemnego łącznie z kompleksową termomodernizacją współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy al. Kościuszki 65” POIS.01.03.01-00-0171/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert na 31.01.2018 r.

 

PLIKI DO POBRANIA

  • Dokumentacja techniczna

-  Projekt Budowlany (ZAŁĄCZNIK nr 1 do OPZ)

- Wielobranżowy Projekt Wykonawczy (ZAŁĄCZNIK nr 2 do OPZ)

ZESTAWIENIE TOMÓW PB i PW

-        Inwentaryzacja rysunkowo–pomiarowa stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Kościuszki 65 w Łodzi (ZAŁĄCZNIK nr 3 do OPZ)

-        Dokumentacja konserwatorska (ZAŁĄCZNIK nr 4 do OPZ)

-        Decyzje i dokumenty formalne (ZAŁĄCZNIK nr 5 do OPZ)

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Katarzyna Gadawska 07-08-2017 Katarzyna Gadawska 12-03-2018
Historia zmian