Sąd Apelacyjny W Łodzi

strona główna»majątek

Majątek

Majątek, którym jednostka dysponuje to środki trwałe i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sądu m.in. samochody osobowe, urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy.
Zakup środków trwałych i wyposażenia sfinansowane zostały ze środków budżetowych.

Inforrmacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Przemysław Stalski 26-07-2016 Przemysław Stalski 26-07-2016
Historia zmian