Sąd Apelacyjny W Łodzi

strona główna»rejestr zmian»podgląd

Oddział Kontroli

Oddział Kontroli

Kierownik Małgorzata Kula
Pok. 356B III piętro
Tel.: 42 68 50 665
Fax: 42 20 91 172
e-mail: kontrola@lodz.sa.gov.pl   malgorzata.kula@lodz.sa.gov.pl

Oddział Kontroli
Pok. 356A III piętro
Tel.: 42 68 50 664
Fax: 42 20 91 172
e-mail: kontrola@lodz.sa.gov.pl

Do zakresu działania oddziału kontroli należy przeprowadzanie kontroli przestrzegania na obszarze apelacji zasad gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem oraz dyscypliny finansów publicznych.

Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.

 

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 13-08-2012 Przemysław Stalski 30-03-2016