Sąd Apelacyjny W Łodzi

strona główna»rejestr zmian»podgląd

Informacje o złożonych petycjach

Informacje o złożonych petycjach

 

L.p

 

Składający petycję

Data złoźenia petycji

Przedmiot petycji Odwzorowanie cyfrowe petycji Termin oczekiwania na dalsze petycje w sprawie  Data załatwienia petycji Sposób załatwienia petycji 
 1  Petycja wielokrotna (od 5 do 26.11.18 r. wpłynęło łącznie 10 petycji)  05.10.2018   Udostępnienie materiałów informacyjnych
(wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okregowemu Sądów Rejonowych
 Odwzorowanie cyfrowe petycji nr 1  09.12.2018    

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Dokument utworzył: Dokumnet z dnia: Dokument opublikował: Opublikowany w dniu:
Przemysław Stalski 05-08-2016 Przemysław Stalski 18-12-2018