Sąd Apelacyjny W Łodzi

strona główna»numery rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych

 
Sąd Apelacyjny w Łodzi
ul. G. Narutowicza 64
90-136 Łódź

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych i karnych (dochody budżetowe)

51 1010 1371 0004 5922 3100 0000

Poręczenia majątkowe, wadia (sumy depozytowe)

85 1130 1017 0021 1001 4190 0004

Zaliczki na biegłych (sumy na zlecenie)

88 1010 1371 0004 5913 9800 0000


Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Przemysław Stalski 17-08-2015 Przemysław Stalski 11-03-2016
Historia zmian