czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
strona główna»dostęp do informacji publicznej
drukuj stronę

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej regulują przepisy rozdziału 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764 tj. z dnia 13.10.16 r.).

Treść informacji publicznej udostępniana jest w drodze ogłoszenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium.

Jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium – udzielana jest na wniosek.

Informacja publiczna może być także udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub za pośrednictwem zainstalowanych w takich miejscach urządzeń, umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

Wniosek może zostać wniesiony bez uzasadnienia w dowolnej formie w tym także elektronicznie.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie późnej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem ust. 2 art. 13 i ust 2 art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można wnieść do Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (parter pokój nr 019)

- elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: administracja@lodz.sa.gov.pl

- za pośrednictwem platformy e-PUAP

- faxem na nr 042 20 91 172

- pocztą tradycyjną na adres: Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź.

Pliki do pobrania

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Przemysław Stalski 25-08-2017 Przemysław Stalski 25-08-2017
Historia zmian
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi